CADÍ BTT

ETAPA 1: SALDES - ALP *****

58,22 Km

7 H 56´

+ 2058 m

- 2066 m

+ 2102 m

- 803 m

ETAPA 2: ALP - MOLÍ DE FÒRNOLS *****

98,29 Km

11 H 24'

+2414 m

-2560 m

ETAPA 3: MOLÍ DE FÒRNOLS - SALDES *****

38,4 Km

6 H 59'

+1339 m

-1132 m